Ring til os på: 70 26 11 07

Garantibetingelser

Der ydes 10 års garanti mod indefra kommende rust på port-paneler og 5 års garanti mod delaminering.

Der garanteres for originalfarven/farveægthed i 1 år.

Der ydes 5 års garanti på fjedre, wirer, køreruller og hængsler til garageporte ved normal belastning - max. 5 kørsler op/ned pr. dag.

Inden for garantiperioden afhjælpes mangler, der kan dokumenteres at stamme fra materiale- eller produktionsfejl. Den mangelfulde vare kan efter Aros Portes valg enten erstattes med en mangelfri vare, udbedres eller erstatte en værdiforringelse.

Aros Porte ApS påtager sig ikke omkostninger i forbindelse med demontering og montering samt forsendelses-/transportomkostninger.

Erstattede dele er Aros Portes ejendom.

Der ydes IKKE garanti/erstatning for skader som følge af:

* Usagkyndig montering og manglende/forkert vedligeholdelse/service

* Uagtsom eller forsætlig ødelæggelse

* Særlige geografiske omstændigheder (havet), særlige miljøpåvirkninger, ydre påvirkninger som slag, ild, vand, salte, syre, lud etc.– samt brug af vinkelsliber eller andet varmt spånarbejde

* Mekaniske beskadigelser som følge af usagkyndig transport eller montering

* Grunderinger eller anden overfladebeskyttelse

* Forkert eller manglende beskyttelsesforanstaltninger

* Service/reparation udført af ikke-kvalificerede personer

* Anvendelse af dele af fremmed herkomst uden vores samtykke

* Fjernelse eller ukendeliggørelse af evt. typeskilt (industriporte)

 

Aros Porte

Hammelvej 3, Skannerup
8883 Gjern
70 26 11 07Industriporte

Vi skræddersyer industri løsninger til din virksomhed

Garageporte

Vores garageporte fås med mange forskellige overflader

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på dit projekt